MOOD – MAKES YOU BETTER

אחת ממטרות העל של מוד היא ליצור קהילה עסקית פרודוקטיבית
ולחזק את מגזר העצמאיים על ידי יצירת כח קנייה ונתינת
כלים ארגוניים לקידום העסק.
וכמובן שהכל במחיר אטרקטיבי.

WhatsApp
Scroll to top
Skip to content